Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba

 

                SIRÇALI MESCİD KONYA

          Konya Meram ilçesinde Bordabaşı Mahallesinde bulunan Sırçalı Mescit’in kitabesi bulunmamaktadır. Selçuklu devrinin tek kubbeli mescitleri tipinde inşa edilmiştir. Mimari özelliklerinden dolayı XIII. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir.          Mescit kesme taş ve moloz taştan yapılmış,kare planlı yapının girişi doğu cephesinde yer alır. Son cemaat yeri iki sütunla üç bölümlü bir yapıya sahiptir ve tonozla örtülmüştür.          Sırçalı Mescid süslemeleri ile dikkati çeken bir yapıdır. Son cemaat yerinin pencere üstlerinde, revak kemerlerinde, mihrabında ve kubbesindeki çini-tuğla süslemeler Selçuklu çini süsleme sanatının bütün özelliğini göstermektedir. Mihrabın nişini beş bordür kuşatır. Dıştan ilk ikisi incedir ve geometrik süslüdür. Üçüncü bordür beyaz alçı zemin üzerine firuze ve patlıcan moru ile örülmüş palmet motifleriyle bezelidir. Dördüncüsü ise en geniş ve en güzel olanıdır. Kobalt mavisi yazı altında yer alan palmet ve dallarla süslü bordür, adeta kademeli bir görünüş havası verir. İçteki son bordür üçüncüye benzeyen bitkisel tezyinatlıdır. Mescidin kuzeydoğu köşesinde minaresi vardır.
 


         Mescid, 1275 H. yılında Konya'lı müderris Sarı Hafız Süleyman tarafından onarılmıştır. Bugün ibadethane olarak kullanılmaktadır.

 


Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com