Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba

 

                 GAZİ ERTOKUŞ MEDRESESİ ISPARTA

            Isparta Atabey ilçesinde bulunan Gazi Ertokuş Medresesini kitabesinden öğrenildiğine göre Sultan I. Alaeddin Keykubat zamanında Selçuklu uç kumandanı Mübarizeeddin Ertokuş h.621 (1224) yılında yaptırmıştır. Medresenin mimarı bilinmemektedir.

            Medresenin blok taşları Atabey (Agrai) ve Bayat’ta bulunan antik yapılardan (Seleukeia Sidera) buraya getirilmiştir. Medrese, Kapalı tip Medrese plan türünde yapılmıştır. Buna göre medresenin bir dış avlusu, bir iç avlusu, türbesi ve medrese hücreleri bulunmaktadır.

            Medresenin basık kemerli bir kapısından bir eyvana girilmektedir. Bu eyvanın iki yanındaki odalardan ikisine kapılarla girilmekte, diğerlerine ise yalnızca pencereler açılmıştır. Bu kapı Selçuklu medrese kapılarında olduğu gibi gösterişli olmayıp son derece sadedir. Avluya sivri kemerli bir başka kapı ile geçilmektedir. Avlunun ortasında dört sütun üzerine oturtulmuş oval kubbeli bir yapı dikkati çekmektedir. Bunun altındaki dikdörtgen havuza dayanılarak bunun bir anıtsal şadırvan olduğu düşünülmektedir.

            Avludaki odalara medrese dışından dehliz biçimindeki geçişlerle girilmektedir. Girişin karşısında mescit görevini üstlenen ana bir eyvan bulunmaktadır. Bu mescit veya dershanenin iki yanında tromplu kubbelerle örtülü iki oda bulunmaktadır. Buradaki mescitten de sivri kemerli üç kapı ile türbeye geçilmektedir. Bu geçişteki kapılar geometrik motiflerle süslenmiştir. Mescidin taş mihrabı Anadolu Selçuklu Mimarisinin ender örnekleri arasındadır.

            Türbe üslup olarak medreseden ayrı bir özellik göstermektedir. Burada sekizgen gövde üzerine içten kubbe, dıştan da piramidal bir çatı ile üzeri örtülmüştür. Duvarları bir dizi açık, bir dizi de koyu kırmızı renkte kesme taşlarla örülmüştür. Türbe içerisindeki sandukada çini izlerinin oluşu, yapıldığında çinilerle kaplı olduğunu göstermektedir. Medrese Vakıflar Genel müdürlüğü tarafından 1993 yılında restore edilmiştir.

 


Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com