Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba

 

               TEPSİ MİNARE  ( SAAT KULESİ ) ERZURUM

          Yaklaşık 2000 m. yükseklikteki Erzurum Kalesi’nin içinde bulunan Tepsi Minare’ye Kesik Kule ve Saat Kulesi de denilmektedir..Diğer bir özelliğiyse savaş zamanında gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır.Saat Minarenin şerefe kısmının altında yer almaktadır.
          Şererefe gövdesinde yer alan kitabeye göre Saltuklu Emirleinden Muzaffer Gazi Bin Ebu"l Kasım Tarafından 1124-1132 yılları arasında yaptırılmıştır.
İç kale sur duvarlarının üzerinen yükselen minarenin kaide kısmında malzeme iki renkli kesmetaştır.
          Minarenin kaide kısmından sonra gelen gövde kısmı tuğla malzemeyle örülmüştür.Yüksekliği 30 m civarındadır.
          Silindirik gövde aşağıdan yukarıya doğru daralır.Tuğlaların yatay,dikey ve çapraz dizilmesi sonucu gövde kısmı örülmüştür.Bu düzenleme sonucunda karşılaşılan geometrik kompozisyon süslemeye dahil edilebilir.Yine şerefe kısmının altında yer alan ve minadenin yapılış tarıhini ve banisinin adını veren kufi karekterli kitabe de süslemeye dahildir.Ayrıca kibabetik kısmının üst kısmında yer alan şrefe kısmının altında tuğlaların sırlı ve sırsız şekilde kullanılmasından ötürü baklava motifi oluşturulmuştur. Şerefe kısmının üstünde yer alan petek ve külah kısmı orijinalliğini koruyamayarak günümüze ulaşmamıştır.Bu bölüme 19.yy'da barok tarzda ahşap malzeme ile şerefe eklentisi yapılmış ve içine saat yerleştirilmiştir
         Tepsi Minare, Karahanlı ve Büyük Selçuklu döneminde yapılan minare geleneğinin Anadolu'daki en eski temsilcisidir.
 


Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com