Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba

 

               

Tetrapylon

Aphrodisias'da Afrodit tapınağının hemen doğusunda ve kuzey-güney caddesi üzerinde yer alan bu anıtsal kapı İS. 2. Yüzyıla tarihlenmektedir.Tetrapylon tapınağa gelen ziyaretçileri karşılamak için yapılmış anıtsal bir kapıydı. Tetrapylon 4 sıra sütündan oluşur. Yunanca da “Tetra” dört, “pylon” ise kapı anlamına gelir. Bu kapı ana caddeyi kutsal bir yolla Afrodit kutsal alanına bağlar.
Dört tarafındaki dörder sütundan oluştuğu için bu adı almıştır. Tam olarak bir işlevinin olduğunu söylemek zordur. Ancak tapınağa ulaşan merasim alaylarının burada toplanarak tapınağa gittiğini söyleyebiliriz.Bu anıtsal kapıda yer alan süslemelerin çeşitliliği ve zenginliği, Roma'nın büyüklük propagandasına hizmet ederken, aynı zamanda Aphrodisiaslı heykeltıraş ustalarının, kendilerini şehre gelen ziyaretçilere tanıttıkları bir kartvizit görevi üstlenmiştir.

Batı alınlıkta kırık alınlık tarzının içerisinde akantus yapraklarının arasından çıkan Eros, Nike ve atlardan oluşan av sahneleri betimlenmiştir. Doğu alınlık ise yarım daire şeklindeki kemerden oluşur. Bu kemerin içerisinden Aphrodithe’nin yıldızı Venüs sabah akşam parlamasını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Kenan T. Erim Aphrodisias kenti için hayatının yarısını adamış kentin ortaya çıkarılması ve tanınmasında büyük çaba harcamıştır.Halen bu anıtsal kapının güney tarafında yatmaktadır.Tetrapylon’un onarımı şimdiye dek Anadolu’da yapılmış en önemli restorasyondur. Antik devirde kullanılmış olan özgün parçaların %80’i kazılarda bulunarak yerlerine konulmuştur. 16 sütun yeniden dikilmiş ve yapılan onarımlarda gerçeğine olabildiğince sadık kalınmaya çalışılmıştır.Yapının onarımında Avusturyalı mimarlar, Türk arkeologlar ve ustaları görev almışlardır. Tetrapylon’un kolonlarının onarımı ve yeniden inşaatı 1990 yılında tamamlandı.
 
Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com