Bugün : 12 Aralik 2018 Çarşamba

 

               MAĞLOVA KEMERİ

         Mimar Sinan tarafından 1554-1562 yılları arasında İstanbul'da Alibey deresi vadisi üzerinde yapılmıştır. 1563'teki büyük sel felaketinde hasar gören kemerin onarımı 1564'te tamamlanmıştır. 36 m. yüksekliğinde ve 258m. uzunluğundadır. İki katlı kemerin alt katında 8 büyük, üst katında da 8 küçük gözü bulunmaktadır.
         Alibey Deresi üzerinden geçen Mağlova Kemeri, Kırkçeşme suyollarının en güzel yapısıdır. Roma çağından bu yana yapı­lan su kemerleri içinde, plâstik karakteri açısından, sukemerle-rinin alışılmış biçimlerinin dışında kalan, gerçek bir mimari ta­sarımdır. Tezkirettü'l Bünyan'da "Mağlova Kemeri üç tabak-dır, tabakasının köprü misalinde yolu vardır. Atlu geçer. Kad-di altmış zira ve temeli on sekiz ziradır" denir.Bu yapıda ilginç olan, büyük baskınlarda su basıncına karşı sadece gövde hacminin kütlesel ağırlığı ile dayanan ve genellikle alt katları payandalarla desteklenen kemer dizileri yerine payanda sistemini piramidal, fakat oldukça karmaşık bir geometriyle inşa ederek, payandaların akıntı yönünde olağanüstü genişletilmeleri, buna karşın onların da içlerinde kemerler açılarak, su basıncına karşı, dolu duvar etkisi yapmamalarının sağlanmasıdır. Her iki kat da dışarıya doğru pahlı ve aşağıya doğru incelen duvar payandalarına, duvar üzerindeki su basıncını minimuma indirecek prizmatik biçimler verilmiştir.


 


Mustafa Cirban___ mcirban@ttmail.com